Trị mụn Rose Fresh

Qui cách đóng gói:

Lọ60, 90, 100, 120, 180 viên

Hộp/lọ: 60, 90, 100, 120, 180 viên

Xuất xứ:

NBTY Manufacturing, LLC; Visa No: 5399/2013/ATTP-XNCB

Bohemia, New York, 11716-2510, U.S.A

0976.552.642